search

גני קיסריה

שני מבני תעשיה בפארק גני קיסריה בשטח כולל של כ-2000 מ"ר. המבנים נבנו בשיטה טרומית. הפרויקט בוצע בשנים 1999 - 2000 כאשר כל המבנה הסתיים שבעה חודשים מיום התחלת העבודה. נבנה עבור חברת גני קיסריה (חברה בבעלות גב-ים בע"מ) .
בניית אתריםבניית אתרים