search
דף הבית

לקוחות

חברת גב ים
חברת גב ים נוסדה בשנת 1928 כחברת ציבורית לפיתוח תשתיות לתעשיה. תחומי עיסוק עיקריים: ייזום, תכנן, הקמה וניהול של פארקים לתעשיות עתירות ידע, פארקים לתעשייה, מסחר ומשרדים, מרכזים לוגיסטיים ושכונות מגורים
חברת אזורים
אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובניין בע"מ. הינה אחת מהחברות הגדולות בישראל בתחום הבניה למגורים. נוסדה בשנת 1964. החברה פעילה בתחום ייזום פרויקטים ומכירת דירות בעיקר באמצעות חברות הבנות אזורים בנין (1965) ושיכון ופתוח לישראל בע"מ (שו"פ)
חברת רסקו
רסקו חברה להתישבות חקלאית ועירונית בע"מ מקבוצת ישרס.רסקו מתמחה בבניה למגורים ופועלת כבר למעלה מ- 75 שנה. החברה מתמקדת בקידום ופיתוח השקעות נדל"ן תוך שמירה על מסורת של איכות, יציבות ומקצועיות ללא פשרות.
מגדלי טירת הכרמל
מגדלי טירת הכרמל מקבוצת עקיבא זוריבין. חברת עקיבא זוריבין נוסדה בשנת 1996 והתמקדה בשנותיה הראשונות בעיקר במגורים ומבני ציבור. בשנת 2005 צמחה החברה והחלה להתמקד בפעילות ייזום לצד עבודת הביצוע, תחילה בפרויקטים למגורים בירושלים ומאוחר יותר בפעילות ענפה במזרח אירופה, שם בנתה החברה בשותפות עם חברת נדל"ן בריטית מאות יח"ד.בנוסף החברה פעילה בארה"ב בתחום המלונאות.
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת חיפה
בניית אתריםבניית אתרים